Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Defence & FightClub Heracles Valkeakoski ry
Mallasvedenkatu 4, 37600 VALKEAKOSKI
http://heracles-valkeakoski.fi
Y-tunnus 2661845-8

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Petteri Kantola
info ät heracles-valkeakoski.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäseniltä kerättäviä tietoja käytetään harjoitusmaksujen sekä harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenistä nimi ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä kerätään tiedot jäsenyyden alussa sähköiseen jäsenrekisteriin. Maksettaessa harjoitusmaksut kotisivujen verkkokaupan kautta tallentuu nimi, puhelin, osoite -ja sähköpostiosoitetiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tietoja pyydetään Defence & FightClub Heracles Valkeakoski ry:n yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Defence & FightClub Heracles Valkeakoski ry:lle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikki itseään koskevia tietoja lain mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenien jäsenrekisteri säilytetään vain sähköisesti. Sähköinen ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.